Skip to main content

Scrum.org wydało kolejną aktualizację przewodnika do skalowania Scruma o nazwie NEXUs Guide. Zmiany są następujące:

 • Zaktualizowano opis Przewodnika po Nexusie z „Egzoszkieletu skalowanego rozwoju Scruma” do „Ostatecznego przewodnika po skalowaniu Scruma za pomocą Nexusa: zasady gry”.
  • Nexus został zdefiniowany jako „związek lub relacje między ludźmi lub rzeczami”.
 • W Nexus Process Flow, nastąpiła zmiana języka w celu koncentracji na zespołach, a nie na poszczególnych jednostkach: „Nexus składa się z wielu międzyfunkcyjnych zespołów Scrumowych współpracujących ze sobą, aby zapewnić potencjalnie możliwą do uwolnienia zintegrowaną wartość przyrostu / produktu przynajmniej raz do końca każdego Sprintu”. Zostało dodane również, że w przypadku zależności między zespołami, zespoły mogą samoorganizować się i wybierać najbardziej odpowiednich członków do wykonania określonej pracy.
 • Została wprowadzona jasność wokół roli zespołu ds. Integracji Nexusa (ang. Nexus Integration Team)
  • Zespół Integracji Nexusa jest często członkiem poszczególnych Zespołów Scrumowych Nexusa. Ta kompozycja wspiera potrzebę oddolnej wiedzy, inteligencji i doświadczenia, poszczególnych zespołów Scrum w Nexusie.
  • Zespół ds. Integracji Nexus nie dokonuje integracji. Poszczególne zespoły Scrumowe wykonują prace integracyjne.
  • Usunięto definicję, że Zespół Integracji Nexusa jest Zespołem Scrumowym, ponieważ spowodowało to zamieszanie, że trwale są oddzielnym Zespołem Scrumowym w ramach Nexusa.
 • Refinement przeniesiono do Zdarzeń Nexusa przed Planowaniem Sprintu Nexusa.
  • Refinement nie jest już postrzegany jako wydarzenia składające się z dwóch części. Język koncentruje się na transparencji, a nie na wizualizacji.
  • Usunięto odniesienie do Refinement jako „spotkania”, po prostu „Refinement”.
  • Nacisk na Refinement jest ciągły przez cały Sprint, jeśli jest to konieczne i właściwe.
 • Cel Nexusa nie jest określony jako dane wejściowe lub wyjściowe w Nexus Sprint Planning, ponieważ może się to różnić w praktyce. Cel Nexusa to cel, który Product Owner omawia podczas Planowania Sprintu Nexusa. Usunięto wpis o konieczności przebywania w kolokowanej przestrzeni.
  • Cel Nexusa jest teraz Celem Sprint Nexusa i nie jest już wymieniony jako nowy artefakt, aby był spójny z frameworkiem Scrum.
  • Usunięto te informacje ze spisu treści.
 • Nexus Daily Scrum to okazja dla zespołów do spojrzenia na wpływ między zespołami oprócz patrzenia tylko na zależności między zespołami.
  • Dzienny Scrum Nexusa to nie jedyny raz, kiedy Nexus Sprint Backlog powinien zostać dostosowany. Jest to minimalny czas, w którym zespoły powinny się zebrać, aby dostosować dziennik sprintu Nexusa, aby odzwierciedlić ich zrozumienie pracy i zależności między zespołami.
  • Dzienny Scrum Nexusa ma miejsce, gdy Zespoły Rozwoju w Nexusie sprawdzają postęp w kierunku celu Sprint Nexusa.
 • Nexus Sprint Review nie jest spotkaniem typu pokaż i omów, ponieważ podobnie nie jest tak w Scrumie – dodano opis, że jest to również okazja, aby w razie potrzeby dostosować Backlog Produktu. Wspomniano także o potrzebie informacji zwrotnych w opisie Przeglądu Sprintu Nexusa w „Procesie przepływu Nexusa” na stronie 4
 • Dodano, że Retrospektywa Nexusa Sprint jest okazją dla Nexusa do „inspect i adapt” samego siebie i stworzenia planu ulepszeń, który zostanie wprowadzony w życie w następnym Sprincie.
  • Podobnie jak aktualizacja Scrum Guida, istnieje Retrospektywa Sprintów Nexusa, istnieje aby zapewnić ciągłe doskonalenie Nexusa.
 • Zintegrowany Przyrost (ang. Integrated Increment) przedstawia aktualny stan zintegrowanej pracy.
 • Definition of Done określa, że ​​Zintegrowany Przyrost (ang. Integrated Increment) musi być zintegrowany.
 • W „Artefact Transparency” usunięto stwierdzenie „punktem testu niedopuszczalnego długu technicznego jest moment, w którym następuje integracja pracy i nie jest jasne, czy wszystkie zależności zostały rozwiązane”. Tekst zamieniono na „Oprogramowanie musi zostać rozwijane tak, aby zależności były wykrywane i rozwiązywane, zanim dług techniczny stanie się nie do zaakceptowania dla Nexusa”.
 • Usunięto akapit o praktykach oprogramowania. Choć ważny i istotny, temat musiałby być dalej rozwijany, aby dodać jakąkolwiek wartość.

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem.

Dodatkowo zapraszamy na nadchodzący Webinar prezentujący Nexusa: https://register.gotowebinar.com/register/6892264837007692289 oraz do zakupu książki poświęconej NEXUSowi: https://www.amazon.com/Nexus-Framework-Scaling-Scrum-Continuously/dp/0134682661

Miroslaw Dabrowski

Enterprise-Lean Agile Coach

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!