Skip to main content

Dr Jeff Sutherland opracował Scrum @ Scale w oparciu o podstawowe zasady leżące u podstaw Scrum, teorii złożonych systemów adaptacyjnych, teorii gier i technologii obiektowej. W połączeniu z wynikami prac terenowych z dziesiątkami firm, od startupów po firmy z listy Fortune 100, przewodnik został opracowany przy udziale wielu doświadczonych praktyków Scrum, aby czytelnik mógł samodzielnie wdrożyć Scrum @ Scale.

Dlaczego Scrum@Scale?

Scrum został zaprojektowany dla jednego zespołu, aby mógł pracować z optymalną wydajnością w zrównoważonym tempie. W praktyce stwierdzono, że wraz ze wzrostem liczby zespołów Scrum w organizacji, optymalna wydajność (produkt roboczy) i prędkość tych zespołów zaczęła spadać (z powodu problemów takich jak zależności między zespołami i powielanie pracy). Stało się oczywiste, że potrzebne były ramy dla skutecznej koordynacji tych zespołów, aby umożliwić liniową skalowalność. Scrum@Scale został zaprojektowany, aby osiągnąć ten cel. Głównymi cechami zapewniającymi ten wynik jest tzw. architektura „pozbawiona skali”.

Wykorzystując architekturę „pozbawioną skali”, organizacja nie musi się rozwijać w żaden szczególny sposób określony przez zestaw arbitralnych reguł; raczej może rosnąć organicznie w oparciu o swoje unikalne potrzeby i w stałym tempie zmian, które mogą być zaakceptowane przez grupy osób wchodzących w skład organizacji. Scrum@Scale został zaprojektowany do skalowania w całej organizacji: we wszystkich działach, produktach i usługach. Może być stosowany we wszelkiego rodzaju organizacjach w przemyśle (nie tylko IT) lub środowisku akademickim.

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z przewodnikiem.

Miroslaw Dabrowski

Enterprise-Lean Agile Coach

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!