Skip to main content

Firma PuppetLabs wraz z partnerami opublikowała drugi raport dotyczący stanu DevOps na rok 2014.

Raport o stanie DevOps z 2014 r. Autorstwa Puppet Labs, IT Revolution Press i ThoughtWorks to analiza ponad 9200 odpowiedzi ankietowych od specjalistów technicznych na całym świecie, co czyni go największym i najbardziej wszechstronnym „study to date” na temat DevOps.

W zeszłym roku autorzy zauważyli, że wdrażanie DevOps przyspiesza, a wydajne organizacje IT są bardziej zwinne i niezawodne, wdrażając kod 30 razy częściej i powodując o 50 procent mniej awarii. W tym roku zadali sobie więcej pytań, aby mogli lepiej zrozumieć wpływ wydajności IT i praktyk DevOps na ogólną wydajność organizacji, używając wskaźników istotnych dla firmy: rentowności, udziału w rynku i efektywność. Raport jest pierwszym naukowym badaniem związku między wydajnością organizacji, wydajnością IT i praktykami DevOps. Choć podczas wszelakich konferencji przyzwyczajeni jesteśmy do słuchania historii o sukcesie DevOps, wyniki w raporcie mogą zaskoczyć.

Wysoka wydajność IT to przewaga konkurencyjna. Firmy z wysokowydajnymi organizacjami IT dwukrotnie przewyższały swoje cele w zakresie rentowności, udziału w rynku i wydajności.

  • Praktyki DevOps poprawiają wydajność IT. Wydajność IT silnie koreluje ze znanymi praktykami DevOps, takimi jak kontrola wersji i ciągłe dostarczanie (ang Continuous Delivery). Im dłużej organizacja doskonali praktyki DevOps, tym lepiej działa. A lepsza wydajność IT koreluje z wyższą wydajnością dla całej organizacji.
  • Kultura organizacyjna ma znaczenie. Kultura organizacyjna jest jednym z najsilniejszych predyktorów zarówno wydajności IT, jak i ogólnej wydajności organizacji. Organizacje o wysokim zaufaniu zachęcają do dobrego przepływu informacji, współpracy międzyfunkcyjnej, wspólnej odpowiedzialności, uczenia się na błędach i nowych pomysłów; są również najbardziej prawdopodobne, że osiągną wysoki poziom. Te praktyki i normy kulturowe występujące w organizacjach o wysokim zaufaniu znajdują się również w centrum DevOps, co pomaga wyjaśnić, dlaczego praktyki DevOps są tak silnie powiązane z wysoką wydajnością organizacyjną.
  • Satysfakcja z pracy jest najważniejszym predyktorem wyników organizacji. Wszyscy wiemy, jak odczuwa się zadowolenie z pracy: mowa o pracy, która jest trudna, wyzywająca, ambitna ale też znacząca gdzie widzimy nasz wkład. Praca która jest uprawniona do ćwiczenia naszych „mięśni intelektualnych”, umiejętności osądu, postrzegania świata. Mowa o rozwoju profesjonalny / zawodowym i personalny jako jednostka. Wiemy również, że tam, gdzie jest satysfakcja z pracy, pracownicy (i przede wszystkim zespoły) wnoszą od siebie to, co najlepsze: ich zaangażowanie, kreatywność i nieszablonowe myślenie. To katalizuje innowację w dowolnym obszarze działalności biznesowej w tym również w IT.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Miroslaw Dabrowski

Enterprise-Lean Agile Coach

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!