Skip to main content

W czerwcu tego roku miała miejsce inauguracja 20-lecia konsorcjum DSDM i metody DSDM zarazem. Podczas inauguracji zaprezentowana została szósta odsłona jednego z najstarszych standardów zwinnego zarządzania projektami, powstałego blisko 10 lat przed manifestem Agile. DSDM na przestrzeni lat przeszedł szereg zmian a wyniki prac nad DSDM również wpłynęły na kształt samego manifestu Agile (jednym z 17 autorów manifestu Agile, był przedstawiciel konsorcjum DSDM – Arie von Bennekum). Obecna, najnowsza wersja standardu, DSDM v6 (zwana jako DSDM The Agile Project Framework) może być postrzegana jako krok bardziej ewolucyjny niż rewolucyjny w kierunku jej dojrzałości. Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji nie są spektakularne, co jest jak najbardziej naturalne dla produktu z 20 letnim doświadczeniem. Zmiany, które odnajdziemy w DSDM v6 nie wpływają znacząco na filozofię i sposób myślenia zawarty w pierwotnym DSDM. Wciąż mamy doczepienia z iteracyjno, przyrostowo, adaptacyjną metodą zwinnego zarządzania projektami.

Podczas pracy z najnowszą wersją metody DSDM, praktycy będą czuli się jak w domu. Najnowsze wydanie z czerwca 2014 aktualizuje co prawda większość elementów metody, jednak stosunkowo subtelnie. Wystarczy przeczytać 176 stronnicowy oficjalny podręcznik, aby być na bieżąco z najnowszymi uaktualnieniami DSDMu. Trzymając się konwencji, kolejny podręcznik DSDM posiada coraz to mniejszy zakres i jest stopniowo odchudzany w swym zakresie (np. tym razem zrezygnowano z działu zarządzanie ryzykiem! oraz załącznika szczegółowego opisu dokumentów / produktów zarządczych, w ich miejsce wprowadzając działy dedykowane aspektom miękkim i komunikacji).

Cykl życia projektu / Proces DSDM

Cykl życia metody DSDM Atern (v5).

Cykl życia DSDM The Agile Project Framework (AgilePF) (v6)

Jedną ze zmian widocznych na pierwszy rzut oka jest zaktualizowany cykl życia projektu. Autorzy porzucili rozdzielnie faz na Eksploracje (ang. Exploration) i Inżynierię (and. Engineering), w to miejsce wprowadzając jedną połączoną w fazę Rozwoju Ewolucyjnego (ang. Evolutionary Development). Dzięki tej decyzji proces zyskał na czytelności i większej prostocie dla osób nowych w stosowaniu standardu. Pod kątem działania faza Evolutionary Development realizuje dokładnie te same zadania, co połączone fazy Exploration i Engineering. Druga zmiana w cyklu życia występuje w fazie Wdrożenia (ang. Deployment). Faza Wdrożenia została podzielona na trzy dokładnie wyróżnione kroki. Zamiast jednej, niezdefiniowanej fazy mamy 3 kroki: Montaż/Grupowanie (ang. Assemble), Przegląd (ang. Review) oraz Wdrożenie (ang. Deploy).

Role i odpowiedzialności

Model ról w DSDM V5.

Model ról w DSDM V6 (AgilePF).

Kolejna wyraźnie widoczna zmiana jest wprowadzona w strukturze ról i odpowiedzialności projektowych. Choć strukturalnie zmieniły się nieznacznie. Dodana rolę Technical Advisor (TADV), znaną z bliźniaczej metody AgilePM. Dodatkowo trzy inne role zostały odświeżone i zyskały większą klarowność, co do ich przeznaczania, dzięki temu otrzymaliśmy bardziej czytelną i jednoznaczną hierarchię projektową, dużo lepiej wyjaśniającą przeznaczenia konkretnych ról.

W oryginalnym DSDM v5 (diagram po lewej) jest wyraźny brak „jednej, lewej rączki” diagramu (ochrzczonego przez community jako bałwanek) – czyli roli Technical Advisor (TADV). Oprócz tego widać wyraźne podkreślenie ról wspierających projekt takich jak Worskop Facilitator (WF) oraz DSDM Coach (DC), które zostały wyróżnione kolorem szarym – symbolizującym skupianie się na procesie. WF skupia się na procesie przeprowadzenia warsztatu facylitacyjnego (jednej z 7 kluczowych technik promowanych przez DSDM) dedykowanego do poprawienia komunikacji z klientem. Natomiast DC skupia się na efektywności działania procesu projektu AgilePM oraz na promowaniu pryncypiów, filozofii i kultury Agile w organizacji. Zadania wspomnianych ról nie zmieniły się w stosunku do poprzedniej wersji, jednak ich wizualna klarowność pozwala na łatwiejsze ulokowanie ról w strukturze projektowej dla osób poznających standard. I choć dla praktyków, kolor to tylko kolor, to jednak pamiętajmy o „najmłodszych”. 🙂

Zmiany w rolach są następujące:

  • Dodano rolę Technical Advisor (TADV),
  • Wyklarowano rolę Business Analysis (BA) (kolor pomarańczowo – zielony),
  • Przeniesione rolę Business Analysis (BA) w miejsce przecięcia się dwóch poziomów zarządzania,
  • Scentralizowaną rolę Team Leader (TL), jako servant-leader zespołu wytwórczego,
  • Uśnięto, merytorycznie nie znaczący „krzyż” widniejący za rolą Project Manager (PM),
  • Atern Coach zmienił nazwę na DSDM Coach (Atern to nazwa na poprzednią wersję DSDM v5),
  • Role Workshop Facilitator (WF) oraz DSDM Coach otrzymały nowy kolor szary – reprezentujący ich koncentrację na procesach.

Produkty / Artefakty / Produkty zarządcze

Produkty zarządcze (artefakty) projektu w metodzie DSDM V5.

Produkty zarządcze (artefakty) projektu w metodzie DSDM V6 (AgilePF).

Aktualizacji został również poddany diagram reprezentujący produkty / dokumentację projektową DSDM. Nowa wizualizacja produktów zawiera bardziej czytelny rozpis. Została wyraźnie podkreślona iteracyjnością obecna przy budowie głównego produktu projektu, przedmiotu zamówienia o nazwie Rozwijane Rozwiązanie (ang. Evolving Solution). Dzięki tej zmianie, jednoznacznie widzimy, że gotowy produkt (np. software), który będzie wdrażany na produkcję, zmieniał swoją postać / formę w cyklu życia projektu DSDM. Zaczynając od tekstowej deklaracji wymagań, poprzez modele i prototypy przeistoczył się w gotowe oprogramowanie lub jego kolejny moduł funkcjonalności, który będzie wdrażany na produkcję. I choć ta specyfika nie jest niczym nowym w DSDM v6, gdyż identyczne zachowanie było obecne w DSDM v5, to ponownie otrzymaliśmy klarowność i większą jednoznaczność diagramu.

Dodatkowo zmniejszyła się ilość produktów z 17 do 14. Produkty nie zostały usunięte a „wchłonięte” przez inne pozostałe produkty. Innymi słowy ich zawartość jest wciąż obecna, tylko w innej formie.

Ponownie rewolucji nie ma, a stabilny rozważny krok ewolucyjny.

https://miroslawdabrowski.com/downloads/DSDM/DSDM%20v6%20-%20Products%20%5BEN%5D.png

Rozwój iteracyjny

Rozwój iteracyjny w DSDM V5.

Rozwój iteracyjny w DSDM V6 (AgilePF).

Zrezygnowano z konstrukcji rozwoju iteracyjnego bazującego na 4 krokowym podejściu: Identify, Plan, Evolve, Review (a.k.a. IPER cycle) na rzecz 3 krokowej instrukcji Though, Action, Conversation (a.k.a. TAC cycle). Każda iteracja trwa od 1 do 2 dni – co zgadza się z dobrymi praktykami stosowanymi przy pracy w Scrum – zadania (ang. Task) najczęściej trwają max jeden dzień, aby widzieć progres prac każdego dnia podczas sesji Scrum meetings (pozytywne wpływ na tępo pracy, wizualizację postępu, motywację etc.). W DSDM v6 każda iteracja rozpoczyna się od kroku Conversation oraz kończy się na kroku Conversation (co może nie wydawać się oczywiste patrząc na poniższy obrazek). Wstępny krok conversation skupia się na ustaleniu szczegółów prac z Business Ambassador (BAMD), którą należy wykonać. Krok Thogh, skupia się na ustaleniu jak praca zostanie wykonana. Krok Action skupia się na wytworzeniu kawałka rozwiązania, a ostatni krok Conversation na ocenie wykonanego kawałka pracy przez biznes (Business Ambassador (BAMB)).

Timeboxing

Klasyczny Timebox DSDM.

Nowy, alternatywny format Timeboxa, tzw. format swobodny.

Zmiany są również widoczne w kluczowej technice Timeboxing, bardzo podobnej technice do Sprintów stosowanych w Scrum. W poprzedniej wersji DSDM v5 Timebox był podzielony na 5 korków: Kick-Off, Investigation, Refinement, Consolidation, Close-Out. To sprawiało, że osoby pracujące w Sprintach (Scrum) mogły postrzegać Timeboxy (DSDM) jako przerost formy nad treścią – często 1 czy 2 tygodniową pracę dzielimy sztucznie na 3 kroki.

W odpowiedzi na powyższe spostrzeżenia najnowsza wersje DSDM’a wprowadza drugą, uproszczoną wersję Timeboxa, który nie rozróżnia wewnętrznych działań podczas jego trwania, a jednie mówi o rozwoju iteracyjnym, który dzieje się podczas trwania Timeboxa. Nowy format Timebox’a nazywa się Timebox’em w formacie swobodnym (ang. free format Timebox).

Nota: Dla osób nie znających różnic między Sprint’em (Scrum) a Timebox’em (DSDM), warto podkreślić subtelną, a jednak znaczącą różnicę między nimi. Scrum stosuje priorytetyzację wymagań w Sprint Backlog w postaci 1,2,3,4,5…n. Natomiast Timebox priorytetyzację relatywną w oparciu o priorytety bazujące na technice MoSCoW – Must, Should, Could, Won’t. Inne różnice między Sprint’ami a Timebox’ami są głównie w terminologii, idea pozostaje ta sama.

Ludzie, Zespoły i Interakcje

Ten dział, autorstwa Marka Bunchan’a, opisuje wartość interakcji międzyludzkiej takiej jak komunikacja werbalna w postaci spotkań twarzą w twarz czy video konferencje (nie mylić z telekonferencjami), która to mimo szeroko obecnej technologii, wciąż  niezmiennie pozostaje kluczowym fundamentem projektu. Dział Ludzie, Zespoły i Interakcje po krótce omawia najbardziej fundamentalne metody komunikacji tj.: #1 komunikacja twarzą w twarz i jej wartość, #2 komunikacja w oparciu o video konferencję, #3 Komunikatory, #4 Email, #5 Miejsca kolaboracji, #6 Dokumenty.

Oprócz omówienia podstawowych aspektów komunikacji przedstawione zostały elementy współpracy w zespole projektowym i zasada T, bardzo dobrze znana osobom pracujący w Scrum.

Została też podkreślona rola Team Leader’a jako servant leadership, działającego jako osoba współpracująca i wspierająca zespół, bardziej niż zarządzająca nim. I choć było to już obecne w poprzedniej wersji standardu, teraz zostało to jawnie powiedziane.

Podsumowanie zmian DSDM Atern a DSDM AgilePF

DSDM Atern
(DSDM v5)

(właściciel konsorcjum DSDM)
DSDM The Agile Project Framework
(DSDM v6)

(właściciel konsorcjum DSDM)
rodzajmetodaframework
typiteracyjno-przyrostowo-adaptacyjnaiteracyjno-przyrostowo-adaptacyjna
stylcałkowicie rekomendacyjnacałkowicie rekomendacyjna
kierowanazmianą (empiryzm)zmianą (empiryzm)
paradygmatadaptacyjny (zmiana)adaptacyjny (zmiana)
wymaganiaodkrywane w trackie (EDUF)odkrywane w trackie (EDUF)
podejścia do zmianyzmiana jest nieunikniona, zalecana, naturalnazmiana jest nieunikniona, zalecana, naturalna
pryncypia88
kluczowe czynniki sukcesu96
(uproszenie, merytorycznie bez zmian)
role projektowe13 (14 ze specjalistą)13
faze cyklu życia projektu76
produkty / artefakty17 (główne)14 (główne)
techniki77
rodzaje timebox’a12
kroki w rozwoju iteracyjnym43
aspekty komunikacji++++

Materiały dodatkowe

#1 DSDM The Agile Project Framework (AgilePF)

https://miroslawdabrowski.com/downloads/DSDM/DSDM%20v6%20-%20Overview%20%5BEN%5D.jpg

#2 Interaktywna mapa myśli DSDM v6 The Agile Project Framework (AgilePF)

http://www.mindmeister.com/437301396

Miroslaw Dabrowski

Enterprise-Lean Agile Coach

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!