Skip to main content

Wiele organizacji chce uzyskać przewagę konkurencyjną, zwiększając wartość, jaką czerpią z rozwoju oprogramowania. Chcą korzystać z okazji, skutecznie i celowo reagować na wyzwania, jednocześnie kontrolując ryzyko i optymalizując zwrot z inwestycji. Organizacje te często zwracają się do procesów zwinnych, takich jak Scrum, i podejmują inicjatywy, aby stać się Lean.

Inicjatywy mające na celu poprawę wartości organizacyjnej często stanowią znaczną inwestycję. Ramy EBC opisane w tym przewodniku pozwalają organizacji zarządzać i optymalizować wyniki oraz wartość tej inwestycji. Przedsiębiorstwo korzysta z tych ram, aby stopniowo zwiększać zwinność, wartość swoich produktów i tworzyć przyjaźniejsze miejsce pracy dla swoich pracowników. EBC zapewnia ramy dla progresywnej transformacji organizacyjnej, wraz z procesami, pomiarami i narzędziami. Kierownictwo wykorzystuje to do iteracyjnego inwestowania w zmiany. Kierownictwo mierzy wynikowy zwrot z inwestycji (ang ROI) i wybiera kolejne zmiany do wdrożenia.

EBC jest skierowane do organizacji czerpiących przewagę konkurencyjną z opracowywania oprogramowania. Oprogramowanie może być częścią produktów sprzedawanych na rynku lub może być częścią nowych, bardziej zwinnych operacji wewnętrznych. Wykorzystuje zasady i reguły Scrum jako iteracyjny silnik ciągłego doskonalenia.

Przegląd Evidence-Based Change

Evidence-Based Change to ramy, w których ludzie mogą reagować na złożone zmiany organizacyjne, jednocześnie produktywnie i twórczo ulepszając przedsiębiorstwo i jego produkty.

Kierownictwo korzysta z Evidence-Based Change, aby zoptymalizować inwestycje w możliwości tworzenia oprogramowania, jednocześnie stale ulepszając przedsiębiorstwo oraz wartość swoich produktów i systemów.

Evidence-Based Change podobnie jak Scrum jest:

  • Lekki
  • Prosty do zrozumienia
  • Trudny do opanowania, ponieważ wszystko się zmienia nieustannie

Niniejszy przewodnik prezentuje Evidence-Based Change. EBC składa się z jej ról, zdarzeń, artefaktów i reguł.

Miroslaw Dabrowski

Enterprise-Lean Agile Coach

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!