Skip to main content

Organizacja Scrum Alliance opublikowała raport dotyczącego stanu Scruma na rok 2013.

W ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpiła gwałtowna zmiana w sposobie tworzenia i wdrażania oprogramowania. Zwinne metody i praktyki nadal nabierają rozpędu. Prowadzi Scrum, który jest iteracyjnym i przyrostowym podejściem w Agile. Scrum była najbardziej widoczny i praktykowany ze zwinnych podejść – do tego stopnia, że autorzy raportu uważają go za główny nurt w kręgach IT.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Miroslaw Dabrowski

Enterprise-Lean Agile Coach

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!