Skip to main content

W grudniu 2012 r. Puppet Labs i IT Revolution Press przeprowadziły ankietę wśród ponad 4000 specjalistów i programistów zajmujących się operacjami informatycznymi w największym badaniu branżowym tej wielkości. Wyniki ankiety ujawniły przyspieszenie wdrażania praktyk DevOps w organizacjach IT we wszystkich firmach każdej wielkości. 63% respondentów wdrożyło praktyki DevOps, co stanowi wzrost o 26% od 2011 r.

Respondenci z organizacji, które wdrożyły DevOps, zgłosili lepszą jakość wdrażania oprogramowania i częstsze wydania oprogramowania. Ustalenia również potwierdzają wartość biznesową DevOps: umożliwia wysoką wydajność poprzez zwiększenie sprawności i niezawodności. Okazało się, że organizacje o wysokich wynikach:

  • Aktualizacja kodu 30 razy szybciej i wdrażania zmian 8000 razy szybciej niż ich pozostali.
  • Miej o 50% mniej awarii i przywracanie usług 12 razy szybciej niż ich pozostali.

Nic dziwnego, że organizacje, które wdrożyły praktyki DevOps, są nawet pięciokrotnie bardziej wydajne niż te, które tego nie zrobiły. W rzeczywistości, im dłużej organizacje stosują praktyki DevOps, tym lepsza jest ich wydajność: najlepsi stają się lepsi.

Przyjęcie DevOps jest w punkcie zwrotnym. Zastosowanie praktyk DevOps poprawia wydajność, a im dłużej są one stosowane, tym większa jest korzyść z wydajności. Oczekiwanie na wdrożenie nie jest już opcją. Postępowanie zgodnie z zaleceniami autorów raportu, pozwoli organizacjom zdobyć przewagę, gdy DevOps zbliży się do masy krytycznej.

Organizacje IT powinny szybciej reagować na pilne potrzeby biznesowe, zapewniając jednocześnie stabilną, bezpieczną i przewidywalną usługę IT. Jednak systemy, w których działa firma, są zazwyczaj kruche i wrogie do zmiany. Przyjęcie zwinnych procesów rozwojowych bez poprawy niezawodności operacyjnej lub komunikacji między działami / silosami z programistami a oddzielnymi z operacjami tylko pogarsza ten problem. Zwiększona częstotliwość wydawania w fazie rozwoju jeszcze bardziej obciąża już napiętą organizację IT. Podobnie przyjęcie sztywnych standardów ITIL / ITSM bez rozwiązywania problemów rozwojowych i poprawa kanałów komunikacji skutkuje nieelastyczną organizacją IT, która po prostu nie jest w stanie wystarczająco szybko odpowiedzieć na potrzeby biznesowe. DevOps rozpoczyna pracę nad metodami zwinnymi i standardami IT.

Po raz pierwszy, stosując praktyki DevOps, organizacje IT mogą być jednocześnie zwinne i niezawodne, spełniając w ten sposób obietnicę ponad 20 lat Agile i ITIL / ITSM.

Te oraz inne wartościowe informacja są zawarte w pełnej wersji raportu.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Miroslaw Dabrowski

Enterprise-Lean Agile Coach

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!